Oversikt

Vi tar volleyball på alvor

Volleyball er uten tvil en av verdens vanskeligste idretter å påta seg et treneransvar i. En ting er de mange ulike slagteknikkene for å respondere på en ball man ikke kan holde eller la sprette, men også det enkle faktum at det er seks spillere på mindre flate enn en enkeltperson dekker på en tennisbane. Dette stiller store krav til kommunikasjon og en gjennomtenkt organisering på banen som alle kjenner til.

Volleyball er svært negativt ladet. Når ballen skal slås direkte til enhver tid er feilraten svært høy sammenlignet med andre ballidretter som tillater kast, fang og hold. En spiller må derfor lære seg både å tilgi sine egne og andres feil, samtidig hjelpe de andre på laget når de opplever motgang i det som ofte oppleves som en storm av feilsituasjoner. Etter hver ballveksling tillates begge lag enten å feire et poeng eller å bearbeide hendelser som ga et poengtap. Å lære å forsterke det positive og se forbi det negative er essensielt for et velfungerende lag.

For å lære volleyball må spillerne tørre å gjøre feil. Alle feil må behandles som feedback for å kunne gjøre det litt bedre neste gang. Trenere må lære seg å utfordre utøverne slik at de til enhver tid befinner seg på grensen mellom det ukomfortable og mestringsfølelsen.

Think positive, real volleyball happens too fast to think any other way.

– John Kessel

Denne veilederen deler inn i tre hovedgrupper; Teknikk, Taktikk og Trening. Den første forsøker kort å peke på de viktigste nøklene for å beherske teknikken. Den andre tegner et bilde av en mulig utviklingstrapp fra et taktisk system der alle rullerer på rollen som opplegger til et en- eller to-oppleggersystem. Sistnevnte Trening blir den store sekkeposten der alt fra mental trening til sosiale arrangement og pakkelister er adressert. Pluss alle mulige øvelser som støtter opp i arbeidet med å forbedre teknisk og taktisk utførelse.

Denne veilederen er skrevet av Tomm Hansen, Kolbotn volleyball. Den er ment både for bruk av trenere, spillere og foresatte knyttet til klubben. Mer generelle artikler knyttet til volleyball postes i bloggen volleyvekst.net som Tomm startet i 2014. Antall visninger her varierer årlig fra 50 – 150 tusen. Antall unike besøkere fra 10 – 30 tusen der de aller fleste er fra Norge. Det finnes mange blogger om volleyball men dessverre veldig få på norsk.

Teknikk

Gjør det enkelt. Enkle prinsipper gir rom for komplisert intellektuell adferd hos den enkelte utøver. Kompliserende detaljer og regler sprer usikkerhet og skaper et hemmende læringsmiljø.

“Volleyball is not like a formula so we must give players some freedom.”

Karch Kiraly

Taktikk

Det er lett å kopiere et spillsystem på papiret. Erfaringen mange volleyballtrenere gjør er at det ikke er like enkelt å fungere som lag hvis systemet krever ferdigheter vi ikke har utviklet godt nok.

“Don’t do something tactically, that you can’t do technically”

Sally Kus

Trening

Spillnært er stikkordet for effektive volleyballtreninger. I praksis står bruk av nett helt sentralt i volleyball for å klatre på en bratt læringskurve. Men også stikkord som gøy, action, treningskultur og variasjon er viktige for å stimulere spillerutvikling.

“The Game Teaches the Game”

John Kessel

Kolbotn volleyball

Kolbotn volleyball er en undergruppe med av Kolbotn Idrettslag som er et norsk idrettslag på Kolbotn i Nordre Follo med nesten 4 000 medlemmer. Volleyballgruppa har ca. 100 aktive spillere og trener primært i Kolbotnhallen

Kontakt

Disse sidene vedlikeholdes av Tomm Hansen.

Treningstider

Mandag
09:00 – 17:00
Tirsdag
09:00 – 17:00
Onsdag
09:00 – 17:00
Torsdag
09:00 – 17:00
Fredag
09:00 – 17:00
Lørdag
Lukket
Søndag
Lukket

%d bloggere liker dette: