Skjerming

Vi ønsker normalt å sørge for at minst en spiller står i veien for synsfeltet mellom våre egen server og servemottaker på den andre siden. Eksemplet under viser Øksils libero som lener seg til siden og kommer i ubalanse når serve blir slått. Kvalitet på servemottaket blir påvirket negativt.

Reglene for skjerming handler om i hvilken grad spillere på banen forflytter seg etter at dommer har blåst for serve. Det er ikke tillatt å aktivt skjerme sikten mellom server og mottaker. Men spillere må stå et sted på banen så dette er et skjønnsmessig punkt i forhold til dommere. Generelt skal vi ikke flytte oss på banen i tiden mellom dommer har blåst og serven er slått.

FIVB OFFICIAL VOLLEYBALL RULES 2021-2024

Her er et eksempel at laget flytter seg litt mot høyre for å hindre sikt. Serven slås over laget. Merk deg at server aldri kan straffes for å forflytte seg sideveis etter at servesignal er gitt. Vi kan da tenke oss situasjoner der laget stiller opp en skjerm, server tilsynelatende står med åpen sikt mot mottaket men forflytter seg sideveis rett før serve.

Når motstander skjermer

Motstanderlaget kan altså stille opp sine spillere akkurat som de vil på egen serve så lenge de følger rotasjonsreglene. De har ikke lov å vifte med armene eller hoppe sideveis i den hensikt å distrahere eller skjerme. Hvis de beveger seg etter at det er blåst for serve i den åpenbare hensikt å skjerme sikten så ønsker vi at dommer skal reagere. Vi kan først prøve å overdrive egne bevegelser for å se server som påkaller dommers oppmerksomhet (f.eks. strekke hodet laaaangt til hver side). Hvis dommer ikke reagerer på ulovlig skjerming så kan kaptein ta opp dette.

%d bloggere liker dette: