Fotarbeid kantspiller

Kantspiller skal i prinsippet alltid være en utvei for angrep. I servemottak har kantspiller i hovedsak prioritet mot venstre. Dette reduserer antall mottak og letter angrepsoppgaven. Et servemottak rett på kantspiller kan imidlertid gi grunnlag for svært god rytme for fremspill til opplegger og påfølgende kantangrep. For å unngå at dette skjer foretrekker vi at server ikke går til posisjon 5 med mindre kanspiller er spesielt svak i mottak eller akkurat er byttet innpå. Korte server mot kantspiller som lander i området 4/5 kan være effektive siden kantspiller da normalt ikke rekker å komme i posisjon for et fullgodt tilløp.

Fotarbeid etter servemottak – kantspiller (Complex 1)

Basert på omtrent samme tilløp er det vanlig å trene på fem ulike slagvinkler:

  1. Straight: In line with approach
  2. Hard-Cross: Attack with a cross-body arm swing
  3. Straight-Cross: Midway between Straight and Hard-Cross
  4. Hard-Away: Aggressive wrist-away attack
  5. Straight-Away: Midway between Straight and Hard-Away

Kantspiller bør øve på å variere slagretning. En smash må ikke nødvendigvis være har dersom den er velplassert. Klippet nedenfor viser Egor Kliuka som angriper med ekstrem vinkel.

The reality, I believe, is that the spiker chooses his main direction (line or cross) early in the process.  In some cases the set dictates the spike direction (‘the set leads the spiker’).  In other cases, the spiker sees the starting position of the blockers, or some characteristic of their movement.  In still other cases, a spiker just has a favourite shot.  Once the main decision has been taken, the spiker can then make small adjustments of height, angle and timing much later depending on the final movements of the blockers.  This explains the phenomenon of a spiker who is effective even though he always hits the same shot.  And the phenomenon of the ‘cross’ spiker who suddenly hits line.

Mark Lebedew (2015)

For å få god vinkel (omtrent 45 grader på nett) anbefales å trene tilløp helt fra mottaksfasen til gjennomført angrep. Vi ønsker skrått tilløp fordi det er enklere timing å slå på en ball som kommer oss i møte enn en ball vi skal avskjære i det den passerer foran oss (shoot). En høyrehendt kant åpner også kroppen opp med mot ballen og dette letter slagavvikling. En venstrehendt kantspiller må la ballen passere foran seg før slag og har derfor større krav til nøyaktig timing (for diagonal er det motsatt).

Overgangsspill etter blokk for kantspiller

Etter blokk er det to hovedtyper fotarbeid for overgangsspill. En med fullt tilløp (4 steg) og en med 3-steg tilløp (samme som midtspiller) når tiden er knapp.

Hvordan kantspiller overvinner blokk

Det er tre måter å sikre en fordel mot motstanderlagets blokk:

  1. Hurtighet på angrepet (rask eksplosiv stegrytme)
  2. Hurtighet på legget
  3. En miks av disse to

Målet er å komme i angrep uten blokk eller med maksimalt en blokkspiller på motsatt side av nettet. Med to eller tre blokkspillere i god posisjon er det straks vanskeligere å score i angrep.

Venstre fot som timingfot

Hvis vi går baklengs i fotarbeidet fra en smash så har vi stemsteget og det lange høyresteget (der vi lander på hælen ute av balanse) som de to siste stegene før angriper er i luften. Venstresteget forut for dette er timingsteget (og benyttes også for finjustering før opphopp). Spillere kan om nødvendig stå å hvile på dette steget for å justere timing. Aksellerasjon i tilløpet på de siste to stegene er viktige for å få fart og påfølgende høyde i opphoppet. Dette er spesielt viktig for å nå opp og slå på høye legg.

Venstre fot som retningsfot

I tilløp med fire steg er det også vanlig å stå og vente på høyre fot. Deretter benytte venstre fot for å justere retning eller avstand på tilløpet. De to siste stegene før opphoppet er som alltid eksplosive.

Et fint eksempel er Amalie (17) som justerer tilløpet i henhold til hvor ballen kastes. Av og til er vestresteget kort. Av og til langt. Av og til benyttes venstre for for å skyve og endre retning på det lengste steget.

%d bloggere liker dette: