NVBF’s Utviklingstrapp

Kolbotn Volleyball har hallkapasitet til å følge opp anbefalt utviklingstrapp til og med ungdomsskolen. Spillere med høye ambisjoner på videregående oppfordres til å velge idrettsfag i tillegg til ordinære treninger i Kolbotn Volleyball.
NVBF Utviklingstrapp

netthøyder