Reisereglement

For at både spillere, foresatte og reiseledere skal føle seg trygge under hele reisen, må reglene nedenfor overholdes.

 • Jeg skal til enhver tid følge norsk/utenlandsk lovgivning.
 • Jeg skal rette meg etter påbud og oppfordringer fra reiselederne. Alle reiseledere har samme myndighet overfor meg.
 • Det er fremmøteplikt til alle fellessamlinger, måltider og ekskursjoner.
 • Alle beskjeder som blir gitt, gjelder også for meg, og jeg forplikter meg til å være sikker på at jeg har forstått de beskjeder som gis.
 • Punktlighet er en forutsetning for at turen skal bli vellykket. Jeg møter derfor presis opp til alle avtaler.
 • Lederne må til enhver tid vite hvor jeg er. Jeg plikter å si ifra hvor jeg går, og å få tillatelse til dette.
 • Jeg skal aldri gå alene, og forplikter meg til alltid å bevege meg utendørs med minst 2 medspillere.
 • Jeg skal ikke bli med fremmede eller haike.
 • Det skal være nattero på hotell og overnattingssteder kl. 23:00 med mindre noe annet er avtalt. Flying mellom rom eller i gangene er ikke tillatt!
 • All bruk eller besittelse av alkohol og andre rusmidler er strengt forbudt.
 • Kjøp, besittelse og bruk av alle typer våpen, også softgun og kniver, er strengt forbudt.
 • Jeg er klar over at brudd på reglementet i verste fall kan føre til at jeg blir sendt hjem før tiden, på mine foresattes regning. I andre tilfeller kan jeg få innskrenket bevegelsesfrihet eller andre reaksjoner fra reiselederne.
 • Dersom vi viser respekt for hverandre og alle andre vi skal forholde oss til underveis, blir denne turen et godt minne for alle!
%d bloggere liker dette: