Økonomiske støtteordninger

Søknadsfrister klubbstøtte

Gjensidigestiftelsen – fristen er årlig 15. september.

Sparebankstiftelsen – 1. februar og 1. september.

Spire Sparebanken Øst – frist 1. juni og 1. desember. Tildeling skjer i august og januar.

Post 3 midler – NVBF – desember.

Kommunalt tilskudd idrett- og nærmiljø – Klikk her for retningslinjer – Frist Nærmiljøtiltak 1. februar (f.eks. miljø rundt sandvolleyballbanene) og Driftstilskudd 15. mars. Se også her.

Kommunale tilskuddsordninger

https://www.oppegard.kommune.no/tjenester/kultur-og-fritid/tilskuddsordninger

Kommunen har følgende typer økonomiske tilskudd til kultur- idretts- og nærmiljøarbeid:

1. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknadsfrist 15. mars
2. Etableringstilskudd (maks 5 000 kroner) – søknadsfrist 15. mars
3. Tilskudd til skolekorps – søknadsfrist 15. mars
4. Produksjons- og arrangementstilskudd for kulturtiltak – søknadsfrist 1. februar (suppleringstildeling med frist 1. september)
5. Tilskudd til lokale kulturbygg – søknadsfrist 15. mars
6. Tilskudd til nærmiljøtiltak – søknadsfrist 1. september

%d bloggere liker dette: