Kolbotn Volleyball

Tips og egenevaluering av smash

U17 gjør et forsøk på å forbedre angrepsferdigheter gjennom egenevaluering. Mitt utgangspunkt for evaluering er Gold Medal Squared i USA som har fire nøkkelpunkter:

  1. 4-stegs tilløp (høyre-venstre-høyre-venstre)
  2. Dobbel armløft i tilløp
  3. «Pil-og-bue» armsving
  4. Rotasjon av hoften

Se video for å forstå nøklene:

Et annet eksempel på det samme:

Utdypning

Vi ønsker å hoppe høyt og slå hardt. For å lykkes med dette trenger vi hjelp av armene for å komme opp og dreiemoment i hoftene for å slå hardt.

Timing er ofte relatert til opplegg i relasjon til de fire stegene:

Når en angriper og opplegger utvikler seg sammen skal kommunikasjonen foregå i forhold til hvor raskt legget skal komme. Med en ballmaskin som opplegger setter vi høyre fot i gulvet (første steg) når ballen skytes ut.

Dobbelt armløft:

Angrep med vinkel

Tilløpet kan med fordel være ca. 45 grader på nettet. Det er enklere å slå en ball i den retningen den kommer fra i motsats til å slå en ball som passerer oss. Dette øker også mulighetsrommet for hvor vi kan slå ballen og gir god oversikt over blokk. Å komme inn skrått mot nettet gjør det også enklere å håndtere legg som passerer antennen og gjør det også enklere å åpne opp slagarmen og få kroppsrotasjon.

Generelt deles øvelser inn i to kategorier – «You Go, I Throw» (kast ball når spiller er på steg 2) og «You Throw, I Go» (spiller tar første steg når ballen kastes).

Andre kilder

Det finnes mange sjekklister for smash. Her er et annet eksempel som deler inn i to hoveddeler:

Evaluering angrep (Cecile Reynaud)

Det finnes en mange andre tips for å bli en god angriper. Men til slutt en titt på beste angriper i eliteserien i fjor. Legg spesielt merke til hvordan hun lander med føtter som peker inn mot nettstolpen. Det vitner om sterk rotasjon i kroppen som gir slagkraft.

Power C

Taylor Crabb