Kolbotn Volleyball

Møtereferat Mini 18.102017

Her er en kort oppsummering av møtet på klubbhuset Sofiemyr stadion onsdag 18.10.2017 18:30-20:30.

Presentasjon av Tomm Hansen: Foreldremøte mini 2017 10 18 (pdf)

Hovedkontakt mini (foreldrekontakt)

Frem til 31.12.2017: Kristine Thime (kristinethime(a)gmail.com)

Fra 1.1.2018: Kjetil Drøsdal (40466571 / Kjedro(a)gmail.com)

Frivillige kampledere/assistenter

Følgende personer meldte i første omgang at de kan stå på sidelinjen og assistere lag på turneringer:

Klubben jobber med å få på plass et Minitrenerkurs (varighet 1 dag). Alle som vil får anledning til å delta men de som allerede er på listen blir prioritert i forhold til å finne en egnet dato.

Trenere

Inntil videre fungerer Marina B. Solheim som hovedtrener torsdager (alle Mini) på Hellerasten 17-18:30 og Tomm Hansen (2005/2006) som trener mandager i Østre Greverud Idrettshall 18-19.

De som engasjerer seg gjennom Minitrenerkurs med mulighet for utvidelse til Trener 1 kan være aktuelle som trener for årskullene fremover. Klubben tilbyr starthjelp for å komme godt i gang med treninger og engasjerer også yngre assistenter ved behov.

Antall registrerte spillere pr. dags dato

Fødselsår/Antall
2005: 3
2006: 10
2007: 1
2008: 4
2009: 3