Nye krafttak

Kolbotn Volleyball valgte nytt styre i februar. Tre nye styremedlemmer kom inn; Wenche Jensen (mamma til spiller i 04), Rikke Bækkevold (mamma til spiller i 01) og Benedicte Vårli Pehrson (spiller på damelaget). To tillitsvalgte står for kontinuiteten fra forrige styresammensetning; Tomm Hansen (pappa til spiller i 01) med endret status fra sportslig leder til styreleder og Morten Isachsen (pappa til spiller i 03).

Vekstperiode

Ved inngangen til sesongen 2014/15 økte medlemsmassen kraftig i klubben. J98-årgangen var fortsatt stor og J01 vokste etter hvert opp i 27 i antall våren 2016. Antall aktive spillere før vekstperioden lå på ca. 60 mens det høsten 2015 ble registrert over 100 spillere som betalte treningsavgift. Parallellt med økt medlemsmasse ble det også blåst liv i søknadsprosesser om ulike driftstilskudd og støtte. I 2012 var inntektsbudsjettet på 165.000,- og fri egenkapital var på 130.000,-. Fem år senere i 2017 er inntektsbudsjettet økt til 413.000,- og fri egenkapital var ved inngangen til 2017 på ca. 240.000,-. Kravet sentralt i Kolbotn IL er at undergruppene har 15% fri egenkapital sett i forhold til budsjettert omsetning. Volleyballgruppa lå over 50% ved utgangen av 2016.

Det ligger en tidsforsinkelse i stødnadsordninger knyttet til antall medlemmer. Idrettstellingen basert på medlemstall i 2016 ble nylig rapportert inn til NIF og dette gir grunnlag for utbetalinger høsten 2017. I fjor landet også sponsoransvarlig Morten Isachsen en treårsavtale med flere sponsorer som gir klubben en ekstra økonomisk trygghet.

Utfordringer

Ungdom blir eldre og det store 01-kullet er moden for videregående skole til høsten. Dette er et tidspunkt der mange endrer fokus og med bredt skoletilbud og mange nye venner er det sannsynlig med noe frafall i 01-kullet. En spørreundersøkelse blant de jentene som i dag er aktive i klubben på dette alderstrinnet (99-00) indikerer imidlertid at de fleste ønsker å fortsette inn i neste sesong. Uansett blir nyrekruttering avgjørende for å holde aktivitetsnivået gående inn i de kommende sesongene. Etter nok en sesong der det ikke er treningstider nok å oppdrive og flere er avspist med treninger som varer under en time har dette lagt bånd på iveren etter tiltak for nyrekruttering de siste årene. Perioden med 50% vekst i antall aktive resulterte i en halv time ekstra halltid så det er en fastlåst situasjon i Oppegård. Alle hallidretter ønsker utvidet tid men kapasiteten har stått stille etter at Østre Greverud Idrettshall ble innviet januar 2013.

Klubben startet Minivolleyball høsten 2014 for å gi klubben bedre aldersfordeling og en sikrere rekruttering inn i ungdomsskolealder der vi pr. i dag har over 50% av alle aktive spillere. Etter en periode med litt startvansker for et utbygd turneringstilbud og gradvis etablering av en minivolleyballkultur i Region Øst ser det lysere ut nå enn ved oppstart.

Stillingen sportslig leder ble fjernet fra styret i Kolbotn Volleyball når Tomm Hansen overtok som styreleder. Det er satt ned et sportslig utvalg på tvers av alder som en erstatning. Første møte ble avholdt i april og Jørn Aalefjær tok på seg ansvaret som leder av denne gruppen i ett år. Han fungerer som hovedtrener for J04 der han har en datter og de trener for tiden sammen med J03. Jentene ble nylig presentert i Oppegård Avis og alt ligger til rette for ytterligere rekruttering. Klubbens fremtid de neste årene er avhengig av at vi lykkes her.

Damelaget troner nok en gang høyt i 2. divisjon. Dessverre har skadebildet forverret seg den siste tiden samtidig som 2. divisjon går fra å være to avdelinger til en avdeling i Region Øst. Det betyr tøffere motstand gjennom hele sesongen. Oppegård er ingen studentkommune og det merkes i forhold til spillere som går ut av videregående skole. Mye skal klaffe for at de skal kunne kombinere sin videre karrierevei med å spille volleyball i Kolbotn. Siden damelaget har holdt høyt sportslig nivå i mange år har det også vært satt fokus de siste årene på å utvikle spillere som kan matche dette nivået. En betydelig andel av kostnadsbudsjettet har de siste to årene vært dedikert innleide trenerkrefter.

Siste prosjekt for å utvikle spillere til å matche et høyt sportslig nivå har vært ledet av Rikke Bækkevold som har resultert i en egen volleyballklasse på Roald Amundsen denne høsten. Det gjenstår detaljer i forhold til hvordan dette tilbudet blir i praksis men målet er å gi de jentene som vil utvikle sine ferdigheter en god mulighet til det uten å reise ut av kommunen.

Tiltak

Styret i Kolbotn Volleyball har for tiden følgende tiltak.

  • Styret har valgt rekrutteringsgruppe som består av Wenche Jensen, Benedicte Vårli Pehrson og Rikke Bækkevold. De møtes nå i mai for å planlegge tiltak for rekruttering.
  • Sandvolleyballbanen rustes opp med nytt høyt fangnett delvis finansiert av Gjensidigestiftelsen. Styret valgte høyeste kvalitet og tiltaket vil mest sannsynlig redusere klubbens egenkapital med ca. 100.000,-.  På den måten vil de mange jentene som var med på å løfte klubben økonomisk de siste årene kunne besøke et flott anlegg for å spille sandvolleyball i mange år fremover. Også etter at de gir seg som aktive i Kolbotn Volleyball. Vurderinger i samråd med kommunen om å utvide til tre baner er inntil videre skrinlagt.
  • Nytt sportslig utvalg er etablert med Jørn Aalefjær som leder for perioden mai 2017-april 2018. Det gjenstår å utarbeide instruks for dette utvalget.
  • De siste årene har klubben hatt forholdsvis ambisiøse trenerløsninger sammenlignet med tidligere sesonger som primært ble basert på foreldre-frivillighet. Det forventes ingen endelig avklaring i forhold til høsten før sommeren. Verken engasjementet til Vilde Solvoll eller Velimir Braculj ble avklart før august så det er ikke unormalt. Årsaken er ganske enkelt at klubben har mye usikkerhet i forhold til treningsgrupper, antall spillere samt endelig tildeling av halltid medio juni. Vi avventer også i spenning hvilken idrettslærer som blir engasjert på Roald Amundsen og i hvilken grad vedkommende har volleyballkompetanse.
  • Klubben har søkt om tid lørdager på Hellerasten for mini-mini-volleyball fra høsten.
  • Styret har også en oppgave foran seg knyttet til strategiarbeidet sentralt i Kolbotn IL. Hva betyr visjonen «Kolbotn idrettslag, laget for livet – Glede, utvikling og inkludering» for Kolbotn Volleyball? En revisjon og utvidelse av våre retningslinjer ført i pennen av daværende sportslig leder Kristin Rønneberg sesongen 2013-14 er derfor både nødvendig og ønskelig.
Sandvolleyballbanene på Sofiemyr rustes ytterligere opp i 2017

Sandvolleyballbanene på Sofiemyr rustes ytterligere opp i 2017

Kategorier:Ukategorisert

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s