Kolbotn Volleyball

Spiller-/foreldremøte U17

Her er en kort oppsummering av spiller/foreldremøte 21. september 2016


Det er en gruppe som har uttak (Gruppe 1). Spillere kan bli innvitert til å trene med Gruppe 1 i en periode. Spillere i Gruppe 1 kan også settes ut av gruppen permanent eller i perioder dersom spesielle grunner tilsier det (skader el.l.). Antall spillere holdes såpass lavt at det er rom for å slippe til de som utvikler seg raskt. Gruppe 1, 2 og 3 trener samlet fredager.

Lag 1 og 2 spiller «system» (6-2 eller 5-1) og det er en fordel at en utdannet trener backer opp. Lag 3 og 4 spiller enkelt system (4-2) som alle kjenner godt. To lag i 1. divisjon og to lag i 2. divisjon neste runde. Systemet i seg selv har ikke så mye for seg i form av resultat men det er et ønske at alle i Kolbotn Volleyball skal lære seg spillesystemer som er utbredt i volleyball.

Det ser ut til å bli 4 lag i U17 i runde 2.

Det kommer en ny påmeldingsrunde for styrketrening etter denne første runden. Viktig for å unngå vonde knær/skuldre som jenter i denne alderen er spesielt utsatt for.

Damelaget har benyttet Teamer en stund. Vi prøver en pilot for Treningsgruppe 1 snart og vinner noen flere erfaringer før evt. alle meldes inn i systemet. Fravær fra den enkelte i Gruppe 2 eller 3 er ikke kritisk å melde fra om. Kollektivt fravær i form av arrangement med skole el.l. er det fint å få beskjed om slik at vi kan vurdere endringer i treningsopplegg.

Kolbotn volleyball prøver sette spiller i fokus og la spilleren utvikle seg i eget tempo. Trener og foresatte utgjør støtteapparatet. Det er også plass til ambisiøse foreldre som løfter frem egne barn men idrettsglede skal uansett stå i fokus.

Klubben har denne høsten en profesjonell trener bosatt i leilighet klubben disponerer. Hvis noen har møbler stående som de kan få tilbake på senere tidspunkt (taklampe/lampe, seng, sofa/sovesofa, stuebord) så si fra til Tomm.

I lagspill er er viktig å fokusere på ha jeg kan gjøre for at andre kan bli gode. De som klarer dette oppdager etterhvert at de får betalt i form av at de selv også blir bedre lagspillere. Full innsats på trening bidrar til at du selv blir bedre men vel så mye at det skapes et læringsmiljø der alle blir bedre som lag sammen. Mye av det jeg selv lærer som trener deler jeg med andre på en blogg. Dette har bidratt til å åpne dører for at andre trenere kommer til Kolbotn med sin ekspertise. Enda et eksempel på at det man investerer selv i andre får man tilbake flere ganger. Alt utenfor din kontroll skal du ikke fokusere på. Tenk på hva du selv kan kontrollere (holdning, innsats, adferd, oppførsel og egne handlinger). Bruk liten til på det du ikke kan kontrollere (andres handlinger, andres meninger, andres følelser, andres feil og motgang du ikke kan påvirke).

Gitt like ferdigheter som en annen spiller i dag er det små daglige forbedringer som gir forbløffende resultater. Hvis jeg er 1% bedre enn deg på trening i dag og 1% bedre enn deg på neste og neste og neste trening så er det kun 22,4 treninger før jeg er 25% bedre enn deg!

Last ned forbedringskalkulator (Excel)

Det er vanskelig å mobilisere for 1% bedre. Hvis vi tenker 65.000 tanker hver dag og 95 prosent av disse tankene er de samme som i går og 80% av tankene er negative tanker («jeg blir aldri bedre» osv.) så er det kun noen få som virkelig klarer å utvikle seg raskt. Volleyball er en fin arena for å «lære å lære». Idretten er en av verdens mest kompliserte i form av å kombinere mange ferdigheter. Klarer du å knekke koden for å tilegne deg disse kunnskapene er sjansen stor for at du også vil kunne lære effektivt på andre områder i livet.

Opp til U15 er det mange faktorer som har spilt inn på dine ferdigheter. Spesielt hvor lenge du har spilt påvirker mye. Nå handler det mer og mer om vilje til å bli god. Man regner 20 år som en alder der man har mulighet for å være noenlunde komplett som volleyballspiller.

Det er ofte mangel på talent som er utfordringen. Mentale forhold som innsats, arbeidsmoral, kroppsspråk, holdning etc. krever ikke det vi tradisjonelt kaller talent. De som når helt til topps har som regel arbeidet ekstremt hardt.

Kvinnelige toppspillere kommer i mange størrelser. Mange har alt annet enn solskinnshistorier bak seg. Pain and Gain er historien om Cassidy Lichtman som er på landslaget i USA.

Nobody knows what you’re capable of, including you. The only way you find out is to give it all you have. Don’t let anyone else set limits on what you can do.


Courtney Thompson ble tatt med som opplegger nummer 3 i OL i Rio siden lagvenninnene i USA ikke visste hvordan de skulle fungere uten hennes gode humør. Det skjer så og si aldri at landslag har med tre oppleggere i en tropp på 12.

Når vi snakker om å forbedre 1% så er det enkelt å starte med oppvarming. Mange sløser bort mye verdifull halltid her. Oppvarming reduserer skaderisiko vesentlig så vi må være varme før full innsats. Men vi kan bli varme med ballen og dermed bedre vår ballkontroll samtidig.

Stretching har blitt veldig vanlig i volleyball. Det finnes ingen bevis for at det har effekt. Det er imidlertid ting som går i favør av å benytte noenlunde samme oppvarmingsrituale. Stretching kan være sosialt og gi avspenning.

Dynamisk oppvarming støttes av mange. Blant annet Espen Hansen på Atlet Fysio.

Det blir innkalt til møte for støtteapparatet i U17 12. oktober 18-19 på klubbhuset.

Hvis vi får på plass reiseledere er det aktuelt med turer.

Informasjon om ny klubbkolleksjon sendt på epost. Jentene prøvde størrelser.

Eventuelt

Det kom vel opp tre ting: