Kolbotn Volleyball

Skryt til volleyballgruppa

Kolbotn VBK var en strålende arrangør som hadde fullstendig kontroll på arrangementet og bidro med en fantastisk lydanlegg som ble brukt gjennom hele samlingen.

Mari Aase Hole i sentrum for 100 volleyballinteresserte i Region Øst

Se artikkel fra Region Øst: Flott samling med Mari
Med seks baner, 100 spillere (ca 35 av disse gutter) og en hovedtrener med trådløs mikrofon samt ni assistenter ble utviklingssamlingen i Bjørnholthallen i mai en stor suksess. Mari A. Hole er landets beste internasjonale volleyballspiller på damesiden og hadde anledning til å stille opp mens hun lar en skulderoperasjon leges. Volleyballgruppa i Kolbotn sto som teknisk arrangør og det er hyggelig at tilbakemeldingene var positive.

Kolbotnjenter fikk prøve seg på avanserte koordinasjonsøvelser