Kolbotn Volleyball

Treningstider

Her er treningstider ved oppstart av sesongen 2015 / 2016

Det er noe usikkerhet knyttet til inndeling i grupper men oversikten bør gi en noenlunde pekepinn på når treninger vil bli tilbudt den enkelte.

Foreløpige treningstider høsten 2015

Her er en foreløpig status pr. alderstrinn:

Det er flere usikkerhetsmomenter knyttet til sesongoppstart. Hvilke treningstider og grupper som vil gjelde denne høsten avhenger av tilsig av nye spillere, avgang spillere, hvilke foreldretrenere som kan stille når og hvor samt juniortrenernes skoletidsplan.