Kolbotn Volleyball

Tildeling av Post 3-midler

Fordelingen av Post 3-midler kunngjort mars 2015

Post 3 er øremerkede statlige midler som forvaltes av Norges Idrettsforbund og tildeles Norges Volleyballforbund etter vekttall og måloppnåelse:

Aktivitetstall fra Idrettsregistreringen 2013 sammen med aktivitetsutviklingen ga grunnlag for totalsum til fordeling i 2014. Klubbsøknadene ble sendt inn til forbundet i desember 2014 og svaret kom nå i starten av mars 2015. Totalsum til fordeling i Region Øst ble 312 500,-.

Kolbotn tildelt 23 000,-

Kolbotn Volleyball leverte inn 8 søknader med stor spennvidde i prosjektinnhold. Fire av disse søknadene ble tatt med inn i den endelige tildelingsvurderingen og klubben fikk støttemidler til fire definerte prosjekter:

Styret i Kolbotn Volleyball har unnlatt å søke inn mot denne støtteordningen de siste årene så det finnes ikke noe erfaringsgrunnlag for denne type søknader i det sittende styret. Sannsynligvis var vi nå den klubben som søkte med flest prosjekter og av de som ble antatt og vi søkte om mest penger. Sluttresultatet tyder på at klubbene ender opp med en form for fordeling der alle får en del av potten og at enkelte klubber får litt mer hvis prosjektsøknadene er spesielt gode.