Kolbotn Volleyball

Innkalling til årsmøte Kolbotn Volleyball 2015

Klubbhuset

Tid: 
Tirsdag den 3. mars 2015 kl.19.00
Sted:
Klubbhuset, Sofiemyr Idrettspark

SAKSLISTE:

Sak 1: Godkjenne stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Møteadministrasjon
Valg av:
a) ordstyrer
b) referent
c) to personer til å signere protokollen

Sak 4: Styrets årsberetning for 2014

Sak 5: Godkjenning av regnskapet for 2014

Sak 6: Godkjenning av budsjettet for 2015

Sak 7: Valg – se innstilling fra valgkomiteen

Sak 8: Fastsettelse av treningsavgift for 2015